In principe kunnen alle honden mee .
Uiteraard is er geen plaats voor agressie in de roedel en zal uw hond voldoende gesocialiseerd moeten zijn.
De honden dienen de basiscommando’s te kennen.
De honden moeten hun jaarlijkse inentingen hebben gehad , en bij voorkeur ook de kennelhoest enting .
Loopse teven kunnen niet mee met de groepswandeling.
Mocht het voorkomen dat uw teefje toch loops is, stel ik mij niet aansprakelijk voor een eventuele dekking.
In geval dat een dierenarts geconsulteerd moet worden zijn de kosten voor rekening van de eigenaar.

Strippenkaarten zijn 3 maanden geldig.
Strippenkaarten dienen voor aanvang betaald te worden.
De eigenaar van de hond dient WA verzekerd te zijn.

De eigenaar is ten alle tijde verantwoordelijk voor het gedrag van de hond.
Afzeggingen  dienen 24 uur van te voren  gedaan te worden.
Luna track is niet verantwoordelijk voor het weglopen van je hond , mocht dit toch gebeuren dan zal Luna track er natuurlijk alles aan doen je hond weer terug te vinden.

Luna track heeft de verplichting na overdracht van de huissleutel:

Deze niet te dupliceren.
Deze niet te voorzien van adres etc.
Deze zorgvuldig  in huis te bewaren.
Deze slechts de dagen bij zich te dragen waarop de hond(en) uitgelaten moet worden.
Deze direct terug te geven als de eigenaar hierom vraagt.
Bij verlies of diefstal de eigenaar hiervan op de hoogte stellen.
Luna track kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.